Privacy Policy

INVOERING

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt die wordt beheerd door GRASS & CO LIMITED, gevestigd te GRASS & CO LIMITED, Timsons Business Centre, Bath Road, Kettering, NEDERLAND. Door onze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in wettelijk gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden, zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en op onze website kunnen worden geplaatst. Als u nog andere vragen heeft over het gebruik van deze site, kunt u ons een e-mail sturen op info@paddenstoelentuin.com met een korte schets van uw probleem. Details van procedures, producten, diensten, prijzen, betaling en levering worden weergegeven op onze website. Als u ervoor kiest om een bestelling te plaatsen, krijgt u duidelijke instructies over hoe u door ons eenvoudige online bestelproces kunt navigeren en moet u ons uw juiste persoonlijke gegevens verstrekken. Alsjeblieft:

1. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze Website gebruikt. 2. Druk een kopie af voor toekomstig gebruik. 3. Lees ons privacybeleid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Als u een opmerking, zorg of klacht heeft over een product of dienst die u bij ons heeft gekocht, neem dan contact met ons op via e-mail op info@paddenstoelentuin.com

2. ALGEMEEN
We behouden ons het recht voor om diensten, productprijzen, productspecificaties en beschikbaarheid op elk moment te wijzigen. Alle prijzen en beschrijvingen vervangen alle eerdere publicaties. Alle productbeschrijvingen zijn bij benadering. Alles wordt in het werk gesteld om de informatie over de beschikbaarheid van de voorraad op de Website up-to-date te houden. We kunnen echter niet garanderen dat dit het geval is, of dat er altijd voorraad beschikbaar zal zijn. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal de geldigheid van de andere bepalingen van deze Overeenkomst en de rest van de bepaling in kwestie niet worden aangetast. Deze website, alle inhoud hierin en elk contract dat tot stand is gekomen als gevolg van het gebruik van deze website, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van het rechtsgebied dat wordt gespecificeerd in clausule 19 hieronder en de partijen bij een dergelijk contract komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken zoals gespecificeerd. Alle contracten worden in het Engels gesloten. Deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

3. DEFINITIES

‘Voorwaarden’ betekent deze algemene voorwaarden. ‘Wij/ons/onze’ betekent Paddenstoelen Tuin.com. ‘Website’ betekent de website op www.grassandco.com/of een volgende URL die deze kan vervangen of ernaast kan staan. NEDERLAND, ‘Verenigd Koninkrijk’ betekent Engeland, Wales, Schotland, Noord-Ierland en de Kanaaleilanden. ‘U/uw’ betekent een gebruiker van de Website. Onder ‘werkdagen’ wordt verstaan maandag tot en met vrijdag (exclusief feestdagen in NEDERLAND).

4. BESTELPROCES

Bestellingen worden alleen geaccepteerd van personen ouder dan 18 jaar. Bestellingen kunnen worden geaccepteerd van personen die buiten het Verenigd Koninkrijk wonen, hoewel sommige producten in bepaalde gebieden verboden zijn en niet per geval worden verzonden. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie en beschikbaarheid. Als bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid om te wachten tot het artikel uit voorraad leverbaar is of om uw bestelling te annuleren. Het is uw verantwoordelijkheid om ons een geldig e-mailadres te verstrekken, zodat we indien nodig contact met u kunnen opnemen. Alle door u geplaatste bestellingen worden behandeld als een aanbod om de goederen of diensten van ons te kopen en we hebben het recht om dergelijke aanbiedingen op elk moment voorafgaand aan acceptatie te weigeren. U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de juistheid van de gegevens op het bestelformulier en wij accepteren geen bestelling tenzij alle gevraagde gegevens op het bestelformulier correct zijn ingevoerd. U erkent dat elke geautomatiseerde bevestiging van uw bestelling die u van ons ontvangt, niet gelijk staat aan onze aanvaarding van uw aanbod om goederen of diensten te kopen waarvoor op de website wordt geadverteerd. De totstandkoming van een contract tussen u en ons vindt plaats wanneer wij uw bestelling accepteren door (i) uw creditcard of betaalkaart te debiteren, of (ii) goederen naar u te verzenden/goederen beschikbaar te stellen om door u te downloaden of door met de diensten te beginnen, afhankelijk van wat is de eerdere. We zullen alle redelijke zorg in acht nemen, voor zover dit in onze macht ligt, om de details van uw bestelling en betaling veilig te houden, maar bij afwezigheid van nalatigheid van onze kant kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u mogelijk lijdt. lijden als een derde partij ongeoorloofde toegang verkrijgt tot gegevens die u verstrekt bij het bezoeken van of bestellen via de website. Elk gekocht artikel of dienst wordt verkocht onder aanvullende specifieke voorwaarden met betrekking tot dat artikel of die dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voorwaarden met betrekking tot geschatte levertijden en eventuele garanties. Zorg ervoor dat u dergelijke aanvullende voorwaarden leest. Wij hebben het recht om elke door u geplaatste bestelling te weigeren en zullen dat ook niet doen

een bestelling niet accepteren tenzij alle gevraagde gegevens op het bestelformulier correct zijn ingevuld. U erkent dat elke geautomatiseerde bevestiging van uw bestelling die u van ons ontvangt, niet gelijk staat aan onze aanvaarding van uw aanbod om goederen of diensten te kopen waarvoor op de website wordt geadverteerd. De totstandkoming van een contract tussen u en ons vindt plaats wanneer wij uw bestelling accepteren door (i) uw creditcard of betaalkaart te debiteren, of (ii) goederen naar u te verzenden/goederen beschikbaar te stellen om door u te downloaden of door met de diensten te beginnen, afhankelijk van wat is de eerdere. We zullen alle redelijke zorg in acht nemen, voor zover dit in onze macht ligt, om de details van uw bestelling en betaling veilig te houden, maar bij afwezigheid van nalatigheid van onze kant kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u mogelijk lijdt. lijden als een derde partij ongeoorloofde toegang verkrijgt tot gegevens die u verstrekt bij het bezoeken van of bestellen via de website. Elk gekocht artikel of dienst wordt verkocht onder aanvullende specifieke voorwaarden met betrekking tot dat artikel of die dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voorwaarden met betrekking tot geschatte levertijden en eventuele garanties. Zorg ervoor dat u dergelijke aanvullende voorwaarden leest. Wij hebben het recht om elke door u geplaatste bestelling te weigeren en zijn niet verplicht om uitleg te geven.

5. LEVERING

De goederen worden bij u, de koper, afgeleverd op het adres dat u op het bestelformulier hebt opgegeven. U wordt de eigenaar van goederen die u hebt besteld wanneer deze zijn betaald en bij u zijn afgeleverd. Alle vermelde data voor de levering van goederen zijn slechts bij benadering en wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van goederen, ongeacht de oorzaak.

6. BETALING

Alle prijzen zijn inclusief btw (indien van toepassing) tegen de huidige tarieven en zijn correct op het moment van invoeren van de informatie in het systeem. Genoemde prijzen zijn voor levering (in het geval van goederen) en voor uitvoering (in het geval van diensten) in het Verenigd Koninkrijk, tenzij anders vermeld. Prijzen zijn in Britse ponden, tenzij anders vermeld.